Odrůdy pšenice ozimé
AKTEUR
ILIAS
MERITTO
MULAN
ETELA
Důležité upozornění - uvedené odrůdy jsou právně chráněny!

Vlastní sklizeň z rozmnožovacího materiálu právně chráněné odrůdy nesmí být použita k dalšímu výsevu s vyjímkou druhů, u kterých zákon povoluje za splnění stanovených podmínek použití farmářského osiva.
SULTAN
BOHEMIA
MAGISTER