Odrůdy brambor
velmi rané
rané
polorané
polopozdní
Objednávky sadbových brambor se přijímají vždy od ledna daného roku.

Skladba odrůd je podmíněna úspěšným zakončením zkoušek zdravotního stavu jednotlivých odrůd.