Odrůdy ječmene jarního
BOJOS
DIPLOM
JERSEY
MALZ
Důležité upozornění - uvedené odrůdy jsou právně chráněny!

Vlastní sklizeň z rozmnožovacího materiálu právně chráněné odrůdy nesmí být použita k dalšímu výsevu s vyjímkou druhů, u kterých zákon povoluje za splnění stanovených podmínek použití farmářského osiva.
BLANÍK - připravujeme pro zásev jaro 2010